21 март 2006

ПРОЛЕТ

Към началото

И тази година дойде пролетта. Утре 22.03.2006 година е празник на Велико Търново. Денят е изпъстрен с много празнични събития за гражданите от града. Ще има street парад.Ще има изложби и много други.Днес виждах хората усмихнати и стоплени от приятното време и изгрялото слънце. В парковете насядали младежи оживено си говореха. Всичко ми изглеждаше живо и жизнерадостно, не както през студените предходни месеци. И както природата се събужда след зимата, така и хората, облечени леко, вървящи като че ли летят, се усмихваха. На какво ли? На хубавото време? На предстоящото събитие в града ? Или на нещо твърде лично, което само те си знаеха.