04 юли 2007

Безумний вихър на живота...

Безумний вихър на живота

подмята го насам-натам —

в безумний вихър на живота

безумно той се хвърли сам.В безумний вихър на живота

де той ще спре? На кой ли бряг...

В безумний вихър на живота

тежко на тръгналий без стяг.


Пенчо Славейков

2 коментара:

djena каза...

Господи, не знаем да живеем!


Господи, не знаем да живеем!

Все не знаем що и откъде,

Както казва някой, ни се ще:

Къщи, вили, постове... Къде е

Нашата предишна доброта?

Де е нашата предишна благост?

Ситостта, с която гладен ляга,

Но сънува слънчеви неща?

Де са дните, във които бедни,

Гладни бяхме, ала щем – не щем,

Можехме да чукнем и нощес

За коматче на врати съседни?

Де са? Де е обичта, оная?

Ситост. Отчужденост. Суета.

Искам ключ за другата врата!

Боже, дай ми го, ако го знаеш.... Бог мълчи. Не чува, явно. Де е?

та затуй аз питам своя дух.

Но и той май прави се на глух!

Хей, Животе, как да те живея?

Д.Дамянов

Marianna7 каза...

РЕКАТА

Приготви се за път, мое старо момиче.
Ако ти си готова, и аз съм готов.
Все по-зло и убийствено ти ме обичаш
и все по-смъртоносна става мойта любов.

Ето, крачим надолу и ще стигнем реката.
Зад баира залязва мудно слънцето там.
Има време да хванем този кратък остатък -
къс от нашия ден, който беше голям.

Има още надежда всичко да се повтори.
Към началната точка кръгът се върти.
Черен щъркел излита тържествуващ нагоре
и във клюна му жабче ужасено пищи.

Боже, колко жестокост. А може би мъдрост!
Преминава реката, цяла в златна боя.
И по нейната гладка, измамна повърхност
към отсрещния бряг лъкатуши змия.

Блясва сребърна риба на моята кука
и в параболен гърч свършва нейния път.
Ние с тебе сме живи, ние още сме тука
и сме гладни! Животът се храни от смърт.

Ах, реката тече и все тъй не изтича!
Да приготвим тигана след успешния лов.
Все по-зло и убийствено ти ме обичаш
и все по-смъртоносна става мойта любов.

Чувай, звяр и природа - всичко днес ни говори.
Този свят придобива свойте точни черти.
Значи има надежда всичко да се повтори.
Към началната точка кръгът се върти.

1995 г.