20 април 2006

Колко още....

"Нови инспектори ще проверяват бизнесаСъздава се излишна администрация

Солени глоби ще принуждават проверяваните да й оказват съдействиеАнна СТОЙЧЕВАСлед данъчните, социалните, ХЕИ, пожарната и кой ли още не, бизнесът трябва да започне да се готви и за още едни проверяващи. Те са от новата държавна финансова инспекция, която се създава с приет през седмицата закон.
Нейните инспектори ще проверяват бюджетните организации, държавните предприятия, дружествата с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала си и техни дъщерни фирми. Новата инспекция ще може да влиза на проверки и във всички компании, които имат задължения, гарантирани с държавно или общинско имущество, както и във финансираните от бюджета или по програми на Европейския съюз фирми. Освен това за насрещни проверки държавните финансови инспектори ще имат право да влизат във всички дружества, които работят с такива фирми. Така на практика на новите проверяващи се дава
право на достъп
практически до почти всички икономически субекти в България. Според приетия закон те ще имат право на цялата информация, включително и класифицирана, според нивото им на достъп при спазване на принципа “необходимост да се знае”. И ако при дадена насрещна проверка някой предприемач откаже да си губи времето и с тези проверяващи, тъй като проверката на практика не го засяга, рискува да му бъде наложена глоба от 200 до 1000 лева за несъдействане. Ако и след това не промени отношението си към проверката, санкцията може да скочи двойно. Логиката показва,че

този закон е напълно излишен. С него сенамира работа на една администрация, която трябваше да бъде закритаслед приватизирането на държавните предприятия. В условията на свободната конкуренция между предимно частни икономически субекти финансовите проверки се правят от данъчните и от инспекторите на Сметната палата. Първите имат достъп до всички дружества и организации, а вторите – до държавните, общинските и финансираните с пари от бюджета или ЕС. Със създаването на още един контролен орган, който дублира работата на цитираните два, на практика излишно ще се харчат пари на данъкоплатците и ще се губи време на фирмите. В същото време
не е изключено новите контрольори да бъдат използвани и за рекетиране
смятат от ДСБ.
Финансовите инспектори, които на практика ще имат достъп до пълната информация за проверяваната от тях фирма, може да бъдат използвани от конкуренцията, която се интересува от тези данни, притесняват се бизнесмени. Подобен риск обаче съществува и сега, доколкото данъчните и Сметната палата също имат право на достъп до тази информация.

За да се избегне целенасоченото събиране на данни с цел впоследствие те да бъдат продадени на конкуренцията, в законодателството са предвидени глоби. Целта е да се гарантира доколкото е възможно неподкупността на проверяващите."

Позвоолих си да копирам текста, защото не знам колко ще остане там, където е публикуван
материала.

1 коментар:

Анонимен каза...

http://www.ides.bg/