25 септември 2005

Европейски съюз

Европейският съюз или ЕС е международна структура с 25 страни-членки, всички от европейския континент. Поради разминаването на мненията на държавите- членки относно международната правосубектност на формацията тя не разполага със статут на международна организация. Под това наименование формированието съществува отначалото на 1993 година, когато влиза в сила Договора от Маастрихт. Законовата му основа към момента представлява Договорът от Ница, който влиза в сила през 2003 г. Институциите на Европейския съюз са разположени Брюксел, Белгия, Страсбург, Франция и Люксембург.

Европейският съюз има множество функции, като най-важното от тях е общият пазар, включващ отворени граници, обща валутна единица (евро — използва се от 12 от членките) и обща политика в риболова. Европейският съюз също така се занимава с координацията на някои вътрешни дейности на членките.

В момента основни въпроси, с които се занимава Европейския парламент, са разширяването на Евросъюза в посока изток и югоизток, ратификационния процес на Европейската конституция и развитие на отношенията със САЩ.

Още в началото на 1946 г в Цюрих Уинстън Чърчил отправя призив за обединение на страните в Европа. Историята на организацията официално започва на 10 февруари 1953 със създаването на Европейската общност за въглища и стомана, в който взимат участие Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Франция и Холандия. Чрез шест вълни на присъединяване на нови страни-членки и поредица от договори съюзът придобива днешния си облик. В момента две нови страни са на път да се присъединят през 2007 г.: България и Румъния.
Европейският съюз се състои от следните държави:

Австрия , Белгия , Германия , Гърция , Дания , Естония, Ирландия, Испания , Италия,Кипър ,Латвия , Литва , Люксембург , Малта , Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия ,Полша , Португалия , Словакия , Словения , Унгария ,Финландия , Франция , Холандия , Чехия , Швеция.

Страни, очакващи членство от 1 януари 2007: България и Румъния

Други кандидати: Турция и Хърватска.

Няма коментари: