10 септември 2005

ИСТОРИЯ НА ЕДИН КРАСИВ ГРАД

Преди около 40 милиона години в днешно Тревненско е било море. Да, дъно на море!Плискали са се вълни, но кой ли ги е чувал! А имаме право да се усъмним в тези думи. Но има доказателства за това - мидени черупки ., морски олюви, да намират се. Идва моментът, в който се образува сегашния Балкан.Като прескочим много години и стигнем до траките населявали тревненско. Затварям очи и си представям траките - бели хора с красиви сини очи и червени коси.Яки, пъргави, смели. За тяхното съществуване говорят няколко гробници в района. Не оставили нито име на племе, нито име на селище, но предали уменията си на следващите обитатели заселили се в това красиво място. Така или иначе те са наши предци. Кога и защо са изчезнали? Къде са отишли? Дали наистина всички са заминали нанякъде? Или Римската империя ги е асимилирала нанякъде. Рим е властвал тук. До 136 г днешно Тревненско е било провинция Тракия към гр.Августа Траяна, след това преминава към провинция Мизия, към град Никополис ад Иструм. Наблизо е било голямо римско тържище до с. Гостилница.
Изгубваме се във времето. То за милионите години отдалеченост ни дава сигурни знаци, а за по - близкото?
Неугаснали легенди и до днес тревожат умовете и сърцата, които разказват, че летните дворци на Асеневци са били в днешно Тревненско. Говори се, че по време на Втората българска държава тук е имало монетарница. Останки има - в местността "Калето" има запазени следи от занаятчийски работилници.
Много по - късно по турско време Трявна е наречена "Алтън Трявна".
Кога са се заселили хората, нарекли селището си Трявна и себе си тревненци? Ето ти чудене и гадаене.
От трева ще да е, че трева много и винаги е имало по този Балкан. Не - от "тръвна"- кошерище ще да е било, че нали тръвните на болярите тук са били...Ами данък "тревнина" - дето са им плащали на Асеневци, па да не би само те данък да са плащали, че чак за име на селото да го сложат. На келтски език отдих и покой се казвало "тревень". По стар обичай преди път се отдъхвало, а какъв по - тежък път да пресечеш Хемус. Има и друго тълкуване от две римски думи "trans" - преминавам отвъд и "vena" - вътрешността - трансвена. Може и така да е произлязло името на градчето.
От много векове, от многото племена, преминали от тук всеки си го е изкълчвал както си иска и както му е било по - лесно и накрая се е установило на Трявна.
В по - близко минало тук се заселват близо до църквата "Св.Архангел Михаил" и се занимават със занаяти, слагайки началото на едно духовно огнище през турското робство, дало ярък пламък през Възраждането. И тук са живели известни люде един даскал Стоян, поп Йовчо, Петко Рачов Славейков и още много.
Да се върнем в началото, че се отдалечихме доста и да се изтъкнат златните ръце на тревненци и тревненската школа, на умните и можещите.Но хубаво е да се помни миналото. Всичко що е било не бива да се забравя, било вчера и днес, което ще бъде утре, води началото си много , много отдавна.

Няма коментари: