21 август 2005

ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ В ОБЩЕСТВОТО

Пубертетът е време, когато детето се развива, за да узрее за истинския живот и да достигне зрялост. Детството е най-безгрижния период от живота на всеки, а младостта е най -красивият. Този преход е последователен и продължава няколко години,но той е доста динамичен и труден, както за т н тийнейджър, така и за неговите родители. Наяве са не само външните изменения, но и развитието на личността в умствено отношение. През този период израстващото дете трябва да разбере, че е необходимо да се съобразява с ред норми за поведение. Винаги има разрив между поколенията. Новото расте на пръв поглед като невъздържано, невъзпитано, което не намира смисъл дори в това да намали музиката, за да не пречи на съседа болен да речем на легло и като носител на новите пороци,арогантно и необуздано, смело до безумие, вършещо какви ли не неща, за да стане забелязано от връстниците си. Това е свойство на възрастта, така обичат да коментират възрастните и без разбиране и безразличие продъжават напред мислейки за своите проблеми, до момента, в който отново се сблъскат с тези на новото поколение, което сами са създали.
Времената се менят и традициите вече не са това, което са били, но нима всичко е толкова променено? Родителите , колкото и да е странно за техните деца, също са били млади и също са имали подобни проблеми. Но разбира се са подобни, защото в развиващата иформационна епоха всичко се променя много по - бързо и неусетно. Вчера не прилича на днес и утре няма да е същото като сега.
Винаги съществуват проблеми, и такива дори, каквито са сложните взаимоотношения между поколенията.Единствено най - важното е разбирането и търпимостта.Все пак трябва да не забравяме, че младите са богатство, те са идното поколение с надежда в очите и вяра в бъдещето .

Няма коментари: