15 март 2009

ПЕПЕРУДАТА


Някога отдавна живеел в древен град майстор, заобиколен от своите ученици. Най - способният от тях се замислил веднъж :

- А има ли въпрос, на който нашият майстор няма да може да отговори ?

Той отишъл на зелената ливада, хванал най - красивата пеперуда и я скрил в дланите си. Пеперудата шавала с пипалцата си и гъделичкала дланите на ученика. Усмихвайки се, той отишъл при майстора и го попитал :

- Кажете, каква пеперуда имам между дланите си - жива или мъртва?

Той здраво държал пеперудата и бил готов във всеки един миг да я смачка заради своята истина.

Не обръщайки дори глава, за да погледне ученика, Учителят отговорил:

- Всичко е в твоите ръце.