05 декември 2008

В СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗТЕГЛОВНОСТ

Задачите, които хората трябва да решават в процеса на своето професионално и кариерно развитие, пораждат много негативни емоции. Необходимо е да взимаш решения и да понесеш колебанията и несигурността, да планираш и да погледнеш в бъдещето си, да учиш непрекъснато нови неща, да поемеш сам отговорността и риска от промяната, да понасяш неизвестността; да се представяш пред други хора, да бъдеш изпитван и оценяван, да се конкурираш, да поемеш риска да се провалиш, да понасяш критика, присмех, завист, обиди; да приемаш да бъдеш ръководен и да се подчиняваш на чужди нареждания, да бъдеш подценяван и пренебрегван, да понасяш досадата от еднообразната и неинтересна работа, да полагаш много усилия, да се изморяваш до смърт, да правиш неща, с които не си съгласен, да учиш или работиш с хора, които не харесваш, да се съобразяваш с много различни мнения или сам да ръководиш подчинени, които повече искат, отколкото дават, и т.н.
Всичко това може да предизвика емоции като тревожност, страх, яд, срам, огорчение, обида, унижение, отчаяние и да доведе до трайни промени в личността и поведението: раздразнителност, конфликтност, липса на самочувствие, чувство за малоценност, неувереност, нерешителност, повишена тревожност, страх от изпити, от конкуренция, от срещи с хора, от представяне пред публика, както и до физически оплаквания: храносмилателни и сърдечно-съдови проблеми, високо кръвно налягане, главоболие, безсъние и др. Особено силни са негативните емоции при загуба на работа - над 50% от продължително безработните страдат от средна или силна степен на депресия.
От друга страна, нерешените емоционални проблеми и някои особености в личностната структура на хората им създават трудности в професионалното и кариерното развитие, като им пречат да се чувстват удовлетворени от обучението или работата си, да постигат успехи, да използват и развиват в максимална степен своя потенциал, да взаимодействат безконфликтно и ефективно с другите хора (учители, съученици, ръководители, колеги, подчинени, клиенти, партньори).

Няма коментари: