19 ноември 2008

КРИВОТО ДЪРВО - притча

Расли в гората много красиви и стройни дървета и сред тях едно криво, ниско, чепато и грозно. Всички дървета се присмивали на това дърво и то било много нещастно.
Но един ден в гората дошли дървосекачи и започнали да секат наред. Всички дървета били отсечени, само малкото и кривото останало. Защото нямало какво да правят с него, то не служело за нищо.
Бъдете като това дърво - непотребни и невзрачни. Само тогава имате шанс да оцелеете.

Няма коментари: