05 март 2008

Жаргонът е мода целяща какво?

Всяка социална група има нужда от установени модели на общуване, които да го улесняват. Модата е такъв модел, шаблон, който насочва интересите във всяка отделна социална група.

Интересите към определена музика, начинът на обличане и поведение и промените в тях създават и оформят жаргона, който е временно и поради това неустойчиво явление. Това най-вече го отличава от общонародния език.

Жаргонът се използва с цел социално приобщаване към определена група, което от своя страна е стремеж към нейното обособяване и индивидуализиране в обществото. Вътре в обществената група той цели бързото и лесно предаване на унифицирана информация за общи интереси. Ала точно тази, уеднаквеност и опростяване на информацията, която цели максимално бърза комуникация, става основа за загубването на индивидуалността. А когато всички са еднакви идва и момента на конфекцията.

Общите интереси на обществената група не се създават от самата нея. Те са повлияни силно от обществената мода като цяло. Затова жаргонът е по-скоро противник на привнесени отвън идеи.

Жаргонът наистина е мода, която обаче не създава нищо друго освен еднакви потребители на наложени ценности. Но както няма абсолютни твърдения, така няма и абсолютни истини. В този смисъл и тази теза има общовалиден характер, но с определени нюанси. Когато прилагаш своето вътрешно чувство на мярка и критичност, тогава в много по-малка степен ще си подвластен на обществената конфекция. Всъщност това е единствения път да бъдеш модерен, но и в същото време да бъдеш себе си.

Има думи и изрази, които неизменно “бдят” на крайчеца на езика ни и винаги, когато се затрудняваме те услужливо ни се самопредлагат. Любовните сериали предлагат такива езикови шаблони, Да бягаме от шаблоните без колебание и да се разделим с онези свои изрази, които ни изглеждат познати. Животът не понася баналностите и преливането от “пусто в празно” както е казал народът.

2 коментара:

k7 каза...

Съгласявам се с теб, че жаргонът не е нищо друго, а заучени фрази под влиянието на хората от твоето обкръжение. Напълно излишно е да си мислим, че като използваме тези думи и изрази, ще сме по-забавни или пък бихме изглеждали по-умни в очите на другите. По-скоро показва съвсем друго.

Marianna7 каза...

Да има нещо подобно.