23 август 2007

ТАЛИСМАНИ

Според речника талисмани се наричат камък, пръстен или друг предмет с гравиран символ, както и притежаващите тайнствени сили и носени като амулети или муски; всичко, чието присъствие оказва удивително или мощно въздействие на човешките чувства или действия. Правилно конструираните талисмани могат да окажат удивително влияние на ситуациите във вашия живот. Силата на тяхното влияние идва не от самия обект на талисмана.Всеки предмет може да се превърне в талисман. Може да се направи от дърво, камък, хартия, метал или кост. Може да се нарисува на вратата, на колата, на чантата, на портмонето или да се използва като украшение.От особено значение при направата на талисмана е и цветът, които се използва.
Талисманът на Меркурий винаги се е смятал за необходим на търговците, куриерите и глашатаите. Талисманът кара човек да става по-общителен и да запомня по-голямо количество информация. Владетелят на талисмана започва по-бързо да взема решения. Той действа активно съобразно променящата се обстановка, която изисква ускорен анализ на събитията. Талисманът покровителства търговците в работата им с документи и пари, подкрепя ги в предприемаческата им дейност и в деловите проекти. Под влиянието на талисмана на Меркурий са всички делови и търговски успехи, изпитите и тестовете при приемане на работа или в университет. Той има отношение към журналистиката, писателската дейност, късите пътувания, статистиката, покровителства учениците и влияе на различен вид преговори. Обикновено талисманът е предмет, който носи късмет, благополучие и щастие на своя притежател. Но талисманът може да бъде не само предмет, а и число.Познаването на своето щастливо число много ще ви помогне в живота. Когато ви е трудно да се решите на някаква постъпка, появата на числото-талисман във вашето «полезрение» ви придава сили и увереност. Числото-талисман ви съобщава за завършека на скучния, сив, еднообразен период от живота ви и за настъпването на радостни промени, плавно преминаващи в светъл период. То може да ви помогне да направите избор, ако вие се затруднявате да го направите сами. Това число изведнъж ще се появи пред вас, вие ще вземете решение и след това няма да съжалявате, че сте постъпили точно, както ви е подсказало числото – талисман. Числото-талисман непременно ще ви донесе късмет при участие в лотарии и хазартни игри, ако сте го забелязали на своя билет.
Как да изчислите своето число-талисман? За тази цел трябва да съберете последователно рождените дати (число, месец и година на своите баща и майка) и вашата собствена дата и полученото число да разделите на три. Пример: вие сте родени на 16 октомври 1961 година, майка ви – на 7 април 1939 година, а баща ви – на 18 декември 1938 година. Трябва да съберете последователно всички цифри:
1 +6 + 1 + 0 + 1+ 9 + 6+ 1+ 7+ 4+1+ + 9 + 3+ 9+ 1 + 8 + 1+ 2+ 1+ 9+ 3 + 8 = 91.
Полученото число се разделя на три: 91:3= 30,3. Когато се получи дробно число, то трябва да се закръгли: когато след десетичната запетая имаме число, по-малко от пет, оставяме цялото число, както е, а ако числото след десетичната запетая е по-голямо от 5, увеличаваме цялото с една единица. Така човекът от нашия пример трябва да знае, че всичките му дела, съпроводени с появата на тази цифра, ще преминат отлично и по всяка вероятност ще му донесат щастие или придобивка. Като правило, само благоприятни събития ще стават на всяко 30-то число на месеца и на 30-тата година в живота на този човек. Несъмнено, ще му върви, ако жилището му е с номер 30. Ако в телефона на любимата му девойка има номер 30, очакват ги дълги, сериозни и продължителни за двамата отношения и т.н. Изчислете своето собствено число-талисман и скоро ще забележите, че светът не се отнася винаги враждебно към вас (и особено в моментите, когато сте срещнали вашето число-талисман) и че ви поднася подаръци и други неща, които остават за дълго в паметта ви (или поне до следващия ден, когато пред вас отново се мярка числото-талисман). И така, когато видите своето число-талисман – чакайте благоприятни събития.

2 коментара:

Анонимен каза...

Талисмани много. Едни за щастие , други за късмет, за здраве. Все пак човек трябва да вярва в тях, за да ги носи. Има най-различни варианти. За числото за първи път го срещам. Суеверия.

Marianna7 каза...

Бабини деветини както се казва.