08 юли 2007

ПРИДОБИВКА

НАП издава документи по електронен път
insurance.bg - http://insurance.bg 2007-07-06

Ползването на новата услуга изисква наличие на електронен подпис

Клиентите на Националната агенция за приходите (НАП) вече могат да подават искане за издаване на удостоверение или друг документ по електронен път. Услугата позволява на гражданите и фирмите да заявят по интернет издаването на удостоверение за наличие или липса на задължения, удостоверение за декларирани данни, удостоверение за непрекъснати здравно-осигурителни права или други документи, издавани от приходната администрация. Новата услуга е достъпна от интернет- страницата на НАП – www.nap.bg.
Ползването на услугата изисква електронен подпис. Сред най-важните предимства на този начин за обмен на информация с НАП е, че срокът, в който администрацията трябва да издаде документа е три, вместо седем дни. Другото преимущество е това, че преди да вземат заявения документ, клиентите получават в електронната си поща проект на удостоверението, което са заявили.
Още не сьм ползвала услугата, но сьс сигурност ще я ползвам.

2 коментара:

k7 каза...

Аз също не съм го пробвал, но казаха,че било необходимо да си ходи за заверка в НАП. Дали е вярно, ще ке разбере в бъдеще.

Marianna7 каза...

Ако е вярно всичко губи смисъл.